منتظرین ظهور

...به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مهدى فقیه ایمانى» ثبت شده است

فتواى چهار نفر از فقهاى مذاهب اربعه سنّى درباره منکرین مهدى منتظر عج

نظر به اینکه در اوائل سده دهم هجرى شخصى بنام محمد جونپورى با فریب دادن مردم عوام سنى به عنوان مهدى منتظر در سرزمین هند قیام کرد و گروههائى از عوام فریب خور بدو گرویدند وبالاخره کم کم موضوع مهدویت او مسئله آفرین شد ، اهل تسنن از چهارنفر از علماى سنى درباره شخصیت مهدى و مهدویت جونپورى استفتاء و نظرخواهى شرعى نمودند .

آنها هم با تکیه و استناد به احادیثى که بیانگر علائم ظهور مهدى موعود منتظر است و شخص مدعى مهدویت هم فاقد شرایط امامت بود و هم ظهورش غیر مقرون به علائم ظهور حضرت مهدى ، او را تخطئه و رد نموده و حتى خود و پیروانش را ــ بر اساس بیراهه روى و تکفیر مسلمانان مخالف  با وى ــ تکفیر و محکوم به ارتداد و اعدام کردند .

اکنون ما بخاطر رعایت اختصار از ذکر متون آن فتاوى معذرت خواسته ولى در رابطه با موضوع بحث که در رد و رهنمون منکران حضرت مهدى و تخطئه کنندگان احادیث پیرامون آنحضرت خلاصه مى شود خواستاران آنرا به کتاب «البرهان» متقى هندى (باب سیزدهم) که در رد محمد جونپورى و مشتمل بر فتاوى مذکور است ارجاع مى دهیم تا خود با ملاحظه آن فتاوى پى به واقع امر و مخالفت جدى علماى سنى با منکرین آنحضرت برند و در شناخت مهدى راستین اسلام از مهدى هاى دروغین هر عصر و زمانى دچار اشتباه نشوند .

مهدى فقیه ایمانى

رمضان المبارک 1417


منابع:[1] ــ ملل و نحل شهرستانى 2/11 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 ، المهدیه فى الاسلام ص 93 .

[2] ــ غیبت شیخ طوسى ص 192 ، مقدمه ابن خلدون ص 219 ، ملل و نحل شهرستانى 1/200 ، المهدیه فى الاسلام ص 103 .

[3] ــ مقدمه ابن خلدون ص 222 ، تاریخ فخرى ص 148 ، مجله الهلال مصر جلد 17 سال 4 صفحه 643.

[4] ــ المهدیة فى الاسلام ض 117 .

[5] ــ طبقات ابن سعد 5/245 ، المهدیه فى الاسلام ص 184 .

[6] ــ المهدیه فى الاسلام ص 184 .

[7] ــ ملل و نحل شهرستانى2/3 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 .

[8] ــ المهدیه فى الاسلام ص 125 .

[9] ــ ملل و نحل شهرستانى2/4 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 و 198 .

[10] ــ غیبت شیخ طوسى ص 192و 198 .

[11] ــ ملل و نحل شهرستانى2/7 ، غیبت شیخ طوسى ص 192 و 220

[12] ــ غیبت شیخ طوسى ص 222 و 225 ــ 227 و 287 .

[13] ــ المهدیه فى الاسلام ص 48 .

[14] ــ المهدیه فى الاسلام ص 135 .

[15] ــ طبقات ابن سعد 5/245 ، المهدیه فى الاسلام ص 182 .

[16] ــ تاریخ فخرى ص 237 ، مقدمه ابن خلدون ص 374 ، اخبار الدول واثار الاول قرمانى ص189 .

[17] ــ تاریخ ابى الفداء 2/232 ، مجله الهلال سال 4 شماره 17 ص 643 ، مقدمه ابن خلدون ص 366 .

[18] ــ المهدیه فى الاسلام ص 48 .

[19] ــ مقدمه ابن خلدون ص 367 ، مجله الهلال سال 4 شماره 17 ص 643 .

[20] ــ مقدمه ابن خلدون ص 367 .

[21] ــ ترجمه رساله دار مستتر ، از محسن جهانسوز .

[22] ــ ترجمه رساله دار مستتر .

[23] ــ مجله الهلال سال 4 شماه 17 ، ص 644 و سال 7 شماره 6 .

[24] ــ مقدمه ابن خلدون ص 367 .

[25] ــ ملل و نحل شهرستانى 2/17 .

[26] ــ الهلال سال 4 شماره 17 ص 644 .

[27] ــ الهلال سال 4 شماره 17 ص 643 ، ظاهرة الغیبة و دعوى السفاره ص 300 ــ 370 ، المهدیة فى الاسلام ص 270 ، مفتاح باب الابواب ص 77 .

[28] ــ دائرة المعارف الاسلامیه ج 1 ص 496 ، المهدیه فى الاسلام ص 268 ، مفتاح باب الابواب ص 69 .

[29] ــ جهت آگاهى بر هویت سید کاظم رشتى و نقش او در گسترش فرقه بهائى گرى رجوع شود به کتاب ظاهرة الغیبة و دعوى السفارة ، میرزا محسن آل عصفور بحرینى ص 247 ــ 300 چاپ قم

[30] ــ دائرة المعارف اسلامیه 1/496 ، المهدیه فى الاسلام ص 268 ، مفتاح باب الابواب ص 69 ، نصایح الهدى بلاغى ، اسرار العقاید میرزا ابوطالب شیرازى چاپ 1324 در نوبت دوم و دهها کتاب دیگر در ردّ بهائى گرى که اکثراً چاپ و منتشر گردیده ، جهت آگاهى بر فهرست اسامى 87 جلد کتاب در رد آنها مراجعه شود به کتابنامه حضرت مهدى ( عج ) تألیف آقاى على اکبر مهدى پور ص 817 ــ 820 .

[31] ــ کتاب الغیبة  شیخ طوسى ص 397 ــ 415 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید 8/122 .

۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منتظر ظهور

ردّیه هاى علما و دانشمندان سنى بر منکرین مهدى منتظر یا تکذیب کنندگان احادیث پیرامون آن حضرت

ـ ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون ،

ابوالفیض سید احمدبن محمد بن صدیق غمارى ، شافعى ، ازهرى ، مغربى ، ( درگذشته1380 ) چاپ مطبعه ترقى دمشق 1347 ،

ابراز الوهم من کلام ابن حزم ،

احمدبن صدیق غمارى مؤلف قبل ، چاپ 1347 مطبعه ترقى دمشق ،

3ـ الاحتجاج بالاثر على من انکر المهدى المنتظر ،

 شیخ حمّود بن عبداللّه تویجرى ، از اساتید دانشگاه اسلامى مدینه ، در رد بر شیخ ابن محمود قاضى قطر در دو جلد ، چاپ جلد اول 1394 و جلد دوم 1396 در ریاض ،

4ـ الى مشیخة الازهر ،

شیخ عبداللّه سبیتى عراقى در رد بر « المهدویة فى الاسلام » سعد محمد حسن ، چ 1375 هـ دارالحدیث بغداد ،

5ـ تحدیق النظر فى أخبار الامام المنتظر ،

شیخ محمد عبدالعزیز بن مانع ( 1385 ) پیرامون اثباث احادیث حضرت مهدى ، و در ردّ گفته هاى ابن خلدون ،

6ـ الجزم ، لفصل ابن حزم ،

در ردّ ابن حزم است که بخشى از کتاب « الفصل فى الملل و الاهوا و النحل » او در تخطئه و تکذیب احادیث مهدى منتظر میباشد ، و شیخ کاظم حلى ( متولد حوالى 1300 ) آن را در دوجلد ضخیم تنظیم و چاپ نمود . ]الذریعه 5/104[ ،

7ـ الرد على من کذّب بالاحادیث الصحیحة الواردة فى المهدى ،

عبدالمحسن العباد ، استاد دانشگاه اسلامى مدینه و عضو هیئت تدریسى آن ، چاپ مجله دانشگاه شماره 45 ص 297 ــ 328 و شماره 46 ص 361 ــ 383 ،

این مقاله یا رساله که بیانگر محققانه ترین بحث حدیثى و تاریخى پیرامون مهدویت و قیام مهدى منتظر است در رد بر کتاب « لامهدى ینتظر بعد الرسول » شیخ ابن محمود قطرى است و در اصالت مهدویت و قیام مصلح جهانى خلاصه شده ، هرچند در امر ولادت حضرت و موضوع حسینى بودن آن بزرگوار مخالف با شیعه و بر خلاف نظر اعترافى بیش از یکصد نفر از علماى سنى مى باشد که اعتراف به هر دو موضوع نموده اند ، و این جانب را در این زمینه با او خاطره اى است که در کتاب « شناخت امام » آورده ام و در اینجا مجال ذکرش نیست ،

8ــ مع الدکتور احمد امین فى حدیث المهدى و المهدویه ،

محمد امین زین الدین چاپ مطبعه دارالنشر نجف اشرف 1371 هـ 1951م ،

9ــ المهدى واحمد امین ،

محمد على زهیرى نجفى ، چاپ اول 1370هـ 1950 م نجف اشرف ،

این کتاب هم در رد کتاب نامبرده احمد امین مصرى است ،

10ـ نقد الحدیث بین الاجتهاد و التقلید

سید محمد رضا حسینى در رد بر على حسین سائح لیبى ، چاپ دوم قم ، 1417هـ ،

11ـ الوهم المکنون فى الردّ على ابن خلدون ،

ابوالعباس بن عبدالمؤمن ، مغربى ،

12ــ هدى الغافلین الى الدین المبین ،

سید مهدى صالح کشوان قزوینى ،

این کتاب در پاسخ به شبهات ابن حزم پیرامون مهدویت حضرت مهدى خلاصه شده و بسال 1335 از تالیف آن فراغت جسته ،

]کتابنامه حضرت مهدى( ع ) آقاى مهدى پور 2/778[

اکنون مى گوییم: فرموده هاى پیامبر اکرم ( ص ) در رابطه با موضوع نخستین مطرح کننده بودن امر مهدویت در اسلام و عنایت و اهمیتى را که پیرامون مسئله امامت ارائه داد در دو بخش خلاصه مى گردد:

بخش اول: ایراد حدیث « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه » و فرازهاى مشابه بود که با مطرح کردن آن مرگ هر مسلمان بدون شناخت « امام زمان » زمانش را تهدید و محکوم به مرگ جاهلى فرمود ، و بطور کلى و قاطعانه امر امام شناسى را سرنوشت سازترین مسائل اسلامى اعلام کرد.

بخش دوم آن: معرفى امامان بعد از خود بود که از جمله مهدى منتظر محمد بن الحسن العسکرى را ( با تمام مشخصات نسبى و خانوادگى و شکل و شمایل و دیگر ویژه گى هاى محلى و تاریخى و رخدادهاى مربوطه به دوران امامتش ) به عنوان آخرین خلیفه و امام برحق و یگانه مصلح جهانى بودن معرفى و اعلام فرمود.

بر این اساس با توجه به مقاله پرفسور . . . که در انکار احادیث پیرامون مهدى منتظر و سرنخ گرفتن عقیده به او از یهود ونصارى خلاصه شده ، فهرستوار مى پردازیم به ذکر مسائل مربوط به اصالت اسلامى امر مهدى منتظر از دیدگاه اهل تسنن که پرفسور هم خود سنى و ناگزیر از پذیرفتن مصادر مربوطه و تن دادن به اعترافات کتبى صدهانفر از علماى سنى و اساتید و دانشمندان این فرقه مى باشد.

۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منتظر ظهور

اصالت مهدویّت در اسلام

اصالت مهدویّت در اسلام

 

از دیدگاه اهل تسنّن

 

تألیف : مهدى فقیه ایمانى

 


 

مشخّصات کتاب

  نام                     اصالت مهدویت در اسلام از دیدگاه اهل تسنن

  تألیف                  مهدى بن محمد باقر فقیه ایمانى

    ناشر                 مؤلف

  چاپ اول               بزبان ترکى استانبولى در ترکیه

  چاپ دوم              قم

  تاریخ انتشار         نیمه شعبان 1418هـ برابر با آذر ماه 1376

  تیراژ                         3000

 

 

  قال النبىّ صلى اللّه علیه و آله :

 

من انکر خروج المهدى فقد کفر بما انزل على محمّد

 

      پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود :

 

کسى که خروج ـ  و قیام جهانى ـ   مهدى را انکار نماید ،

 

پس  محققًا بدانچه ـ  از طرف خداـ  بر محمّد نازل شده کفر ورزیده


 

  قال رسول اللّه  صلى اللّه علیه و آله :

 

من کذّب بالمهدى فقد کفر

 

 

  رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود :

 

کسى که مهدى را دروغ پندارد و تکذیب کند ،

 

پس بدون شک گرایش به کفر جسته


۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۳۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منتظر ظهور