مى پرسند: آیا عقیده به ظهور حضرت مهدى (عج) در آخرالزّمان مخصوص شیعه است یا ادیان دیگر نیز به آن معتقدند؟

 

پاسخ:

این عقیده حتى در کتب زرتشتیان، هندویان و تورات و انجیل و در میان مصریها و چینیها و حتى در میان غربیها وجود دارد و در منابع اهل تسنّن، روایات متواتر و بسیار زیاد آمده است، به عنوان نمونه به کتابهاى:

1 ـ نورالابصار صفحه 157.

2 ـ التّاج الجامع الاصول (تألیف شیخ منصور على ناسف).

3 ـ کتاب صواعق المحرقه.

4 ـ کتاب منتخب الاثر (تألیف آیة اللّه صافى).

5 ـ اثباة الهداة، ج 7، از صفحه 179 به بعد.

6 ـ المجالس السنیّه نوشته سید محسن جبل عاملى(ره) جلد 5 صفحه 713 تا 743 مراجعه فرمائید.